[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
เมนูหลัก
ทำเนียบบุคลากร
นายจุลลา มาตะรักษ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ้ง
การจัดหาพัสดุ
สายด่วน

ลิงค์เว็บนอก
แบบสำรวจ

   อยากให้ทาง อ.บ.ต. เน้นการพัฒนาด้านใดมากที่สุด


  1. การศึกษา
  2. การขนส่ง
  3. สาธารณสุข
  4. งานและอาชีพ
  

  หมวดหมู่ : 015_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
เรื่อง : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย : admin
เข้าชม : 361
อังคาร ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
A- A A+
        

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม 2564

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนตุลาคม 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (01/10/256)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนตุลาคม 2564 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (01/10/2564)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น (05/10/2564)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างทำป้ายเลือกตั้งท้องถิ่น (21/10/2564)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุอุกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 ประจำหน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น (26/10/2564)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับเลือกตั้งท้องถิ่น (26/10/2564)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุสำหรับพิมพ์ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น (26/10/2564)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (29/10/256)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (29/10/2564)  [ดาวน์โหลด]  

 

เดือนพฤศจิกายน 2564

*จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านกลางเจริญ-ห้วยทราย และ บ้านโพนสวาง-ห้วยน้อย (08/11/2564)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (23/11/2564)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาจัดหาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น (25/11/2564)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (30/11/2564)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนธันวาคม 2564 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (30/11/2564)  [ดาวน์โหลด]

 

เดือนธันวาคม 2564

*ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (01/12/2564)  [ดาวน์โหลด]

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (01/12/2564)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 8 (08/12/2564)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านโนนขมิ้น-หนองเบ็น หมู่ที่ 4 และ สายบ้านต้นผึ้ง-หนองบุ่ง หมู่ที่ 1 (13/12/2564)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (17/12/2564)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (17/12/2564)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำ (17/12/2564)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ (17/12/2564)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 7 (24/12/2564)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมกราคม 2565 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (30/12/2564)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมกราคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (30/12/2564)  [ดาวน์โหลด]   

 

เดือนมกราคม 2565

*จ้างเหมาจัดทำตรายาง สติ๊กเกอร์ใส และป้ายตั้งโต๊ะ (13/01/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (13/01/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (31/01/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (31/01/2565)  [ดาวน์โหลด]   

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2565

*จ้างเกรดปรับผิวจราจรถนนลูกรังภายในตำบลต้นผึ้ง (07/02/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (10/02/2565)  [ดาวน์โหลด]  

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมีนาคม 2565 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (28/02/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมีนาคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (28/02/2565)  [ดาวน์โหลด]

 

เดือนมีนาคม 2565

*จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้าต่างอลูมิเนียมภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นผึ่ง (01/03/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมูที่ 4 และ หมู่ที่ 7 (28/03/2565)  [ดาวน์โหลด]  

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนเมษายน 2565 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (31/03/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนเมษายน 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (31/03/2565)  [ดาวน์โหลด]  

 

เดือนเมษายน 2565

*ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (04/04/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ (04/04/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) (05/04/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) (05/04/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) (05/04/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) (05/04/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อชุดกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นสัมพันธ์ (12/04/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-5476 สกลนคร (18/04/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างโครงการขุดลอกหนองบักตืด บ้านนาสำราญ หมู่ที่ 13 (18/04/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (งานป้องกันฯ สำนักปลัด) (29/04/2565)  [ดาวน์โหลด]  

 

เดือนพฤษภาคม 2565

*จ้างปรับปรุงผิวจราจราจรถนนแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านโพนสวาง หมู่ที่ 3 (02/05/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 9 และบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 (02/05/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (05/05/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (05/05/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (งานกำจัดขยะมูลฝอย) (09/05/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาต่ออายุและดูแลเว็บไซต์ อบต.ต้นผึ้ง (09/05/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง) (09/05/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (23/05/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องดิจิตอล กองการศึกษาฯ (27/05/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (31/05/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (31/05/2565)  [ดาวน์โหลด]  

 

เดือนมิถุนายน 2565

*จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 4 , หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7 (01/06/2565)   [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโนนขมิ้น หมู่ที่ 4 (01/06/2565)   [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกลางเจริญ หมู่ที่ 11 (01/06/2565)   [ดาวน์โหลด]

*จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรบ้านโคกสามัคคี-ห้วยไผ่ตอนล่าง บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 8 (17/06/2565)   [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควัน โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (24/06/2565)   [ดาวน์โหลด]  

*จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลข กฉ 4231 สกลนคร (24/06/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียนสัตว์ (27/06/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุสำนักงาน (30/06/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (30/06/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (30/06/2565)  [ดาวน์โหลด] 

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (30/06/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (30/06/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง เดือนกรกฎาคม 2565 (30/06/2565)  [ดาวน์โหลด]

 

เดือนกรกฎาคม 2565

*จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนสวาง-กลางเจริญ เดือนกรกฎาคม 2565 (01/07/2565)  [ดาวน์โหลด] 

*จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ้ง เดือนกรกฎาคม 2565 (01/07/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ งานสภาฯ สำนักปลัด (06/07/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (06/07/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (18/07/2565)  [ดาวน์โหลด]  

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (27/07/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนสิงหาคม 2565 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (27/07/2565)  [ดาวน์โหลด]

 

เดือนสิงหาคม 2565

*จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านต้นผึ้ง เดือนสิงหาคม 2565 (01/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาประกอบอาหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง เดือนสิงหาคม 2565 (01/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 12 (03/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 10 (03/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 (04/08/2565)  [ดาวน์โหลด] 

*ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กองคลัง) (15/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุการศึกษา (15/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุตามโครงการส่งเสริมอาชีพการแปรรูปผ้าทอพื้นเมือง (17/08/2565)  [ดาวน์โหลด]  

*ซื้อครุภัณฑ์สำนังาน (โต๊ะทำงานเหล็ก) สำนักปลัด (26/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

ซื้อชั้นวางของอเนกประสงค์ (กองการศึกษาฯ) (26/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อครุภัณฑ์สำนังาน (ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 3 ฟุต) งานสภา (26/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อครุภัณฑ์สำนังาน (เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง) งานสภา (26/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุสำนักงาน (29/09/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (29/09/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (29/09/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุสำนักงาน (29/09/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกันยายน 2565 สำหรับโรงเรียน 7 แห่ง (31/08/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนกันยายน 2565 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (31/08/2565)  [ดาวน์โหลด]  

 

เดือนกันยายน 2565

*ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (07/09/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุก่อสร้าง (12/09/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อวัสดุก่อสร้าง (12/09/2565)  [ดาวน์โหลด]

*ซื้อถังพลาสติก ขนาด 12 แกลลอน โครงการจัดการขยะชุมชน (14/09/2565)  [ดาวน์โหลด]

*จ้างซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 1 (15/09/2565)  [ดาวน์โหลด]

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

015_ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25/มี.ค./2567
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7/ก.พ./2566
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11/ม.ค./2565
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12/เม.ย./2564